Dashboard Teacher Info

print

IBANDA DISTRICT LOCAL GOVERNMENT

Primary Education Performance Assessment System


Perfomance of all Subcounties in (Current Results)

Sub County Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 U ABS Total Div 1(%) Year
Igorora 86 103 10 4 0 4 207 42.4 2022
Rukiri 194 333 73 23 16 14 653 30.4 2022
Rwenkobwa 21 74 1 0 0 1 97 21.9 2022
Kikyenkye 62 225 36 22 10 8 363 17.5 2022
Ishongororo T/C 79 342 90 26 14 12 563 14.3 2022
kijongo 37 144 52 19 23 10 285 13.5 2022
Nyamarebe 47 228 41 19 15 11 361 13.4 2022
Kicuzi 21 97 30 14 18 4 184 11.7 2022
Rushango 7 42 18 7 6 1 81 8.8 2022
Kanyarugiri T/C 6 64 13 2 0 0 85 7.1 2022
Nyabuhikye 4 42 13 6 1 2 68 6.1 2022
Keihangara 15 139 49 29 19 9 260 6 2022
Ishongororo 9 112 33 11 11 5 181 5.1 2022